• A+

  • A

  • A-

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig om du har funderingar eller synpunkter!

 

RES Renewable Norden AB
Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
T: 031-339 59 60 
E: info.nordics@res-group.com

 

Mia Ivarsson, projektledare

T: 0768 67 69 63
E: mia.ivarsson@res-group.com

 

Anna Cederberg, kommunikation och lokal förankring

T: 0703 36 83 22
E: anna.cederberg@envigo.se