• A+

  • A

  • A-

Hur skulle vindparken kunna se ut?

Eftersom RES har dragit tillbaka tillståndsansökan och är i fortsatt dialog med Eskilstuna kommun, har vi inte några detaljerade kartor eller ritningar att visa. Uppdaterad information kommer löpande att publiceras här. 

Här kan ni ta del av information om Stora Uvbergets tänkta höjd och effekt, samt visualiseringar av hur hindermarkeringarna på parkens verks kulle kunna se ut i mörker. Du kan också läsa generell information om ljud från vindkraftverk och en vindparks generella livslängd.

Höjd och effekt

Vi har bedömt att utredningsområdet för Stora Uvberget kan rymma 6 turbiner. Teknikutvecklingen inom vindkraft går snabbt framåt och vindkraftverken blir större och effektivare. Idag byggs vindkraftsparker med 240 meter höga verk (totalhöjd från mark till bladspets när bladet pekar rakt upp) och det finns turbiner på marknaden med effekt på över 6 MW. Ju högre upp i luften turbinen sitter desto mer el kan den generera.

Hindermarkering  

Alla vindkraftverk som är högre än 150 meter utrustas med hindermarkering för att inte utgöra fara för luftfarten. Det innebär att de yttersta verken förses med vitt ljus som blinkar 40-60 ggr/minut och de innanför med rött ljus som blinkar 20-60 ggr/minut. Om det finns samlad bebyggelse inom fem kilometer från verken avskärmas ljuset så att det inte når marken närmare än fem kilometer från verket.

Nedan kan du se visualiseringar av hur hindermarkeringarna på Stora Uvbergets verk skulle kunna se ut när det är mörkt ute. 

Gåstorp

Hjälmare Sund 

Näshulta 

Solvik 

St Kvisslan

Norrtorp

Vad

 

 

Ljud

Ljudet från en vindkraftpark kommer främst från bladens yttre delar när de sveper genom luften och det uppstår ett svischande ljud. Källjudet för verken brukar ligga på ca 100 dBA, men står man rakt under ett vindkraftverk brukar ljudet vara runt 55 dBA, vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston under ett vindkraftverk i drift. Riktlinjerna och praxis för hur mycket det får låta vid bostad är 40 dBA och styr alltså placeringen av verken. RES har som policy att försöka undvika att placera turbiner närmare än 1000 meter från bostad oavsett om riktlinjerna för ljud skulle medge det.

Livslängd och avveckling

Ett vindkraftverk har en livslängd på 30-35 år. Vindkraftsanläggningars miljötillstånd är tidsbegränsade och löper oftast på ca 30-35 år. När tillståndet löper ut monteras vindkraftverken ned och marken återställs. Allt detta regleras i tillståndet och utvecklaren måste också ställa en ekonomisk säkerhet för att garantera avvecklingen och återställandet.