• A+

  • A

  • A-

RES är ledande inom utveckling av förnybar energi och energilagring med 40 års erfarenhet av projekten från grunden. Vi har utvecklat över 23GW i projekt på land och till havs och vi sköter och förvaltar en projektportfölj som överstiger 12GW för kunder över hela världen. RES sysselsätter mer än 2500 personer och är aktiv i 14 länder och är verksam inom vind-, sol-, energilagring, grön vätgas och transmission och distribution på land och till havs.

Baserat på våra decennier av erfarenhet inom förnybar energi och byggindustrin har RES kompetensen att utveckla, konstruera och driva projekt av enastående kvalitet som bidrar till en koldioxidsnål framtid genom att tillhandahålla en säker leverans av hållbar, billig, ren grön energi. RES har åtagit sig att hitta effektiva och lämpliga sätt att samarbeta med alla sina intressenter, inklusive lokalbefolkningen och företag, och anser att lokalbefolkningens åsikter är en integrerad del av utvecklingsprocessen. RES har också åtagit sig att utveckla långsiktiga relationer med samhällen kring sina projekt och söka proaktivt sätt på vilka det kan stödja och uppmuntra samhällsengagemang i sociala och miljöprojekt nära dess utveckling.

För mer information om RES och vår portfölj av globala förnybara tillgångar, besök www.res-group.com.